Οι ελληνικές αρχές σημαδεύουν τους μετανάστες με αριθμούς

μετανάστες_σημάδι_αριθμός_χέρι_Κρήτη_180515

Leave a Reply


8 + = δεκαεπτά